sanera mögel

Sanera mögel, så gör du!

Hus & Hem Teknik & Utrustning

Allt fler svenskar måste sanera mögel i sina hem. Det är vanligt att mögel uppstår efter vatten och fuktskador och vilka som tyvärr kan vara farliga för hälsan. För att skydda familjens hälsa och ditt boende så kan du vid en tråkig mögelskada sanera mögel i hemmet genom att följa dessa steg:

Säkerhet

Använd skyddskläder som handskar, andningsskydd och skyddsglasögon när du måste sanera mögel och för att undvika direkt kontakt med mögel och andas in sporer.

Identifiera källan

Ta reda på var möglet kommer ifrån och åtgärda eventuella fuktproblem för att förhindra återkommande mögeltillväxt.

Isolera området

Stäng av ventilationssystemet och se till att området där möglet finns är ordentligt avskiljt från resten av byggnaden för att förhindra spridning av sporer.

Ta bort angripna material

Om möglet har trängt in i porösa material som trä eller gips, kan det vara nödvändigt att ta bort och ersätta dessa material. För icke-porösa ytor som kakel eller metall kan möglet oftast rengöras noggrant.

Rengöring

När du ska sanera mögel , använd en lämplig mögeldödande rengöringslösning, till exempel en blandning av vatten och blekmedel (1 del blekmedel till 10 delar vatten), för att noggrant rengöra ytor med mögelväxt. Se till att täcka hela ytan och låt rengöringsmedlet sitta i några minuter innan du torkar av det.

Torka

Se till att det angripna området torkar helt. Använd luftfläktar, avfuktare eller öppna fönster för att främja luftcirkulationen och snabb torkning.

Förebyggande åtgärder

När du ska sanera mögel, se till att upprätthålla korrekt ventilation och fuktreglering i rummet för att förhindra mögeltillväxt. Undvik även överdriven fuktighet och se till att ytor hålls rena och torra.

Kom även ihåg detta när du ska sanera mögel!

Kontakta alltid en professionell restoration company för att säkerställa att saneringen utförs på rätt sätt samt för att vara helt säker på att din försäkring även täcker saneringsarbetet.

Vad kostar det att sanera mögel?

Vanligtvis så kostar det några tusenlappar och uppåt för att sanera mögel. En saneringsfirma tar ofta 300-1000kr per timme.
Kostnaden för att sanera mögel varierar beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av mögeltillväxten, typen av material som är angripna, och om du väljer att göra saneringen själv eller anlita professionell hjälp. Här är några faktorer som kan påverka kostnaden:

Omfattning av mögel

Ju större området med mögeltillväxt, desto mer arbete och tid krävs för att sanera det, vilket kan påverka kostnaden.

Typ av material

Sanering av mögel på porösa material som gips, trä eller mattor kan vara mer komplicerad och kräva mer omfattande åtgärder än på icke-porösa ytor som kakel eller metall.

Professionell hjälp

Att anlita en professionell mögelsaneringsfirma kan vara dyrare än att göra det själv, men det kan garantera att saneringen utförs korrekt och minimera risken för återkommande mögeltillväxt.

Fuktavlägsnande

Om fuktproblemet som orsakade mögeltillväxten inte åtgärdas ordentligt kan möglet komma tillbaka. Att hantera och åtgärda fuktproblemet kan vara en extra kostnad.

Efterkontroll

Efter sanering kan det vara nödvändigt att utföra tester eller inspektioner för att säkerställa att möglet har sanerats ordentligt. Dessa tester kan innebära extra kostnader.

Till sist vid mögelsanering!

Eftersom kostnaderna kan variera så mycket rekommenderar vi att du kontaktar lokala mögelsaneringsföretag för att begära kostnadsuppskattningar baserat på dina specifika omständigheter och behov. De kan besöka platsen, bedöma omfattningen av mögeltillväxten och ge en mer exakt uppskattning av kostnaden för saneringen.