försäkringar som täcker vattenskador

Försäkringar som täcker vattenskador

Ekonomi Familjeliv & Fritid

Vilka försäkringar som täcker vattenskador är en alltmera vanligt förekommande fråga bland många svenskar. Vattenskador orsakade av främst översvämningar och oväder händer tyvärr titt som tätt nu under våren och inte minst under sommaren i vårt avlånga land.

Det finns flera olika typer av försäkringar som täcker vattenskador, beroende på omständigheterna kring skadan. Här är några exempel på försäkringar som täcker vattenskador:

⦁ Hemförsäkring

Om du har en hemförsäkring kan den täcka vattenskador på ditt hem och din egendom om skadan uppstår plötsligt och oväntat, till exempel om ett rör brister eller om taket läcker in vatten. Vissa hemförsäkringar kan också täcka skador som uppstår på grund av naturliga katastrofer, såsom översvämningar.

⦁ Bostadsrättsförsäkring

Om du bor i en bostadsrätt kan du ha en bostadsrättsförsäkring som täcker vattenskador i ditt hem, till exempel om ett grannhus läcker in vatten i din bostad.

⦁ Villaförsäkring

Om du äger en villa kan en villaförsäkring täcka vattenskador på ditt hem och din egendom.

⦁ Fordonsförsäkring

Om du har en fordonsförsäkring kan den täcka vattenskador på ditt fordon om det översvämmas eller skadas på annat sätt på grund av vatten.

Kom ihåg detta gällande försäkringar som täcker vattenskador!

Det är viktigt att notera att täckningen för vattenskador kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringspaket, så det är alltid bäst att kontrollera vad som täcks i din specifika försäkring.

Vid alla typer av vattenskador så ska alltid ett auktoriserat restoration företag utföra saneringsarbetet för att försäkringen ska täcka vattenskadorna som uppstått, detta är alltid viktigt att komma ihåg.

Så undviker du vattenskador i hemmet

Det finns flera saker man kan göra för att undvika vattenskador i hemmet och som många gånger tyvärr kan leda till tråkiga mögelskador, här är några tips:

1. Kontrollera regelbundet rör och avlopp

Det är viktigt att regelbundet kontrollera rören och avloppen i hemmet för att se till att de är i gott skick och inte läcker. Om du märker några tecken på skador, såsom fukt eller missfärgning runt rören, ska du agera direkt.

2. Se till att taket är i gott skick

Det är också viktigt att kontrollera taket för att se till att det inte läcker in vatten. Du bör också se till att takavvattningssystemet är i fungerande skick och att vatten leds bort från huset på rätt sätt.

3. Installera en översvämningsventil

En översvämningsventil kan hjälpa till att förhindra översvämningar genom att automatiskt stänga av vattenflödet om den känner av översvämning.

4. Undvik att hälla fett eller olja i avloppet

Fett och olja kan orsaka stopp i avloppet, vilket kan leda till översvämning.

5. Byt ut gammal utrustning

Om du har gammal utrustning, såsom diskmaskin eller tvättmaskin, bör du överväga att byta ut den mot en nyare modell som är mindre benägen att läcka.

6. Kontrollera källaren

Om du har en källare bör du se till att den är ordentligt dränerad och att pumpen fungerar som den ska.
Genom att följa dessa tips kan du minska risken för vattenskador i ditt hem.