Streaming

Streamingtjänsterna har ökat stort under pandemin

Familjeliv Fritid Nöje

De senaste 18 månaderna har skapat stora beteendeförändringar hos hela folket. Inte på frivillig basis, men vi har behövt hitta nya sätt att bli underhållna på eftersom pandemin har orsakat många inställda planer och inställda evenemang.

För många har det betytt att vårt liv har förändrats när det kommer till hur vi underhåller oss på vår fritid. En bransch som har varit på väg uppåt under en längre tid är streamingtjänsterna och detta har fullkomligt exploderat under pandemin.

Streamingtjänsterna, som på många sätt redan blivit väl etablerade i våra liv, har fått betydligt större fotfäste nu under pandemin. Aldrig förr har behovet av underhållning varit så stort som det är just nu.

Detta hänger såklart ihop med att vi haft betydligt mer tid över under pandemin än vad vi annars har. Mängder av sociala sammanhang har ställts in eller fått ske i reducerade former. Detta har gjort att behovet av underhållning på annat sätt har skjutit i höjden. Det ser visserligen något olika ut för de olika bolagen, men över hela branschen ser vi en stor total ökning.

Dominerande är fortfarande Netflix med runt 28% av det dagliga streamingtittande. Störst ökning däremot ser vi hos ViaPlay, ökningen hos dem under pandemin är runt 38%.

Så mycket mera har tittandet ökat

Det dagliga tittande har under mätperioden ökat med i genomsnitt 25%. Detta baseras på åldersspannet 9-99 år och är utifrån ett underlag på 3000 svaranden. Kartläggningen av familjer visar på att 54% av hushållen har någon form av abonnemangstjänst på streaming underhållning.

Det nya normala har med andra ord skapat en hel del nya vanor hos oss. Rörlig underhållning har varit ett enkelt substitut när i princip allt annat ställts in. Med mer tid hemma och med minimal social samvaro i offentliga sammanhang har streamingtjänsterna vunnit större plats i våra vardagliga liv.

Valmöjligheten är det som lockar oss mycket hos streamingtjänsterna. Våra favoritprogram, favoritserier eller tillgång till idrottsevenemang, när vi vill, skapar en attraktiv möjlighet för underhållning för de allra flesta.

Det är även andra sorters streamingtjänster som fått en ökning i pandemins spår. Med massor av inställda kulturella inslag, har kreativiteten för att kunna genomföra exempelvis musikkonserter tilltagit.

Många artister och andra kulturella evenemang har genomförts med hjälp av livestreaming, vilket innebär att artisten genomför sitt nummer utan publik. De som har varit intresserade har då fått köpa möjligheten till att streama evenemanget och titta på det hemma från soffan.